NIEUWSBRIEF Uitbreiding & Renovatie - april 2019

25-04-2019

De werkzaamheden aan winkelcentrum Goverwelle vorderen gestaag. Dat er hard wordt gewerkt aan een vernieuwd centrum kan niemand zijn ontgaan. Terwijl de bouwvakkers van Bouwbedrijf Pennings dagelijks druk in de weer zijn, zijn alle winkels gewoon open en zijn de bezoekers en klanten van winkelcentrum Goverwelle natuurlijk van harte welkom!

STAND VAN ZAKEN

Aan de kant van het Poldermolenplein is de uitbreiding al duidelijk zichtbaar. Bezoekers weten de tijdelijke entree van het winkelcentrum goed te vinden. De nieuwe entrees voor de woningen zijn nu helemaal gereed. Ook het ‘skelet’ van de uitbouw bij Kruidvat is bijna klaar.

 

Aan de kant van het Middenmolenplein wordt al volop gebouwd aan de fundering van de uitbreiding van de Albert Heijn. Binnen in de passage is de steiger verwijderd, omdat de nieuwe kap van de passage hier nu gereed is. Tijdens de werkzaamheden wordt er alles aan gedaan om de geluid- en trillingsoverlast zoveel als mogelijk te beperken. Maar zoals u zult begrijpen, gaat bouwen niet zonder overlast. We willen alle betrokkenen in elk geval hartelijk bedanken voor het begrip.


GEPLANDE WERKZAAMHEDEN AANKOMENDE PERIODE

Zijde Poldermolenplein (Bouwdeel A) Nieuwe winkels voor Zeeman en Team Kappers Aan de zijde van het Poldermolenplein wordt in de aankomende periode circa 1.000 m2 bijgebouwd. Aan de zijde van de bakker Arjan Van der Eijk, die ook een nieuwe winkel zal openen in het winkelcentrum, komt een nieuwe supermarkt van DIRK en aan de zijde van de Kruidvat komen de nieuwe winkels van Team Kappers en Zeeman. Daartussen wordt de bestaande passage verlengd, met een mooie nieuwe entree. Het doel is om begin juli de uitbreiding zover gereed te hebben, dat Zeeman en Team Kappers kunnen starten met de voltooiing van hun nieuwe winkels. Nadat Zeeman is verhuisd kan na de zomer worden gestart met het verbouwen van het gedeelte voor DIRK.
 PARKEERTERREIN

Begin juli start ook de aanleg van het nieuwe parkeerterrein. Dit krijgt een volledig nieuwe indeling zoals te zien is op afbeelding 1. De bestaande klinkers worden deels hergebruikt en groenstroken rondom het parkeerterrein worden opnieuw aangelegd. Nadat het bankgebouw is gesloopt, realiseren we eerst het deel van het parkeerterrein nabij de nieuwbouw, zodat dit deel van het parkeerterrein af is op het moment dat na de zomer de nieuwe entree in gebruik wordt genomen. Tot die tijd blijft de passage bereikbaar via de tijdelijke entree. Tijdens de werkzaamheden blijft altijd een deel van het parkeerterrein beschikbaar, zoals dat nu ook het geval is. Het huidige aantal parkeerplaatsen blijft tijdens de werkzaamheden gelijk.

 

ZIJDE MIDDENMOLENPLEIN (Bouwdeel C)

Albert Heijn vernieuwd en groter aan de achterzijde van Albert Heijn wordt de uitbreiding voor de nieuwe winkel gemaakt. Na de oplevering van dit deel en de uitbreiding bij het plein wordt de winkel in het tweede deel van juni volledig leeggehaald en opnieuw opgebouwd. Dat betekent dat Albert Heijn twee weken sluit. Eind juni opent Albert Heijn haar deuren met een nieuwe en sterk vergrote winkel!MODERNE WINKELPASSAGE

Op het plein is inmiddels het bovendakse gedeelte van de nieuwe passagekap gereed. De steiger is verwijderd en nu kan worden gestart met de afbouw van de passage. Afbeelding 2 geeft een impressie van de nieuwe situatie in de passage; een moderne winkelpassage met veel lichtinval. We brengen een nieuwe tegelvloer aan over de bestaande tegels. Vooruitlopend hierop wordt de oude tegelvloer geëgaliseerd (vlak

gemaakt). Dit gebeurt in drie fases tussen eind april en half juni. De directbetrokkenen zullen hierover nog nader worden geïnformeerd. Bezoekers van het winkelcentrum ondervinden geen hinder van deze werkzaamheden, omdat deze buiten openingstijden plaatsvinden.NIEUWE LUIFELS

Aan de zijde van het Middenmolenplein wordt gewerkt aan de nieuwe luifels. De gevels en entree krijgen dezelfde uitstraling als de nieuwbouw aan het Poldermolenplein. We streven naar een geheel nieuwe look and feel van de passage en de reclame-uiting. Zie afbeelding 3 voor een impressie van de nieuwe luifels.