NIEUWSBRIEF Uitbreiding & Renovatie - december 2018

01-02-2019

In de aankomende periode (januari en februari) worden op het Poldermolenplein de nutsvoorzieningen omgelegd. Aan de zijde van het Middenmolenplein zijn inmiddels de nodige voorbereidingen getroffen om te kunnen starten met de binnenwerkzaamheden in de passage en buiten met de nutsleidingen aan de achterzijde van AH.

Beste lezer,

In deze nieuwsbrief treft u informatie aan over de uitbreiding en renovatie vanWinkelcentrum Goverwelle, waaronder een overzicht van de stand van zaken en de geplande werkzaamheden.


Stand van zaken

Sinds de start van de bouw, medio november, hebben voornamelijk werkzaamheden plaatsgevonden in de voormalige winkelunits aan de zijde van het Poldermolenplein ten behoeve van de nieuwe woningentrees. Omdat het gebouw één betonconstructie heeft, waren de sloop- en boorwerkzaamheden direct merkbaar in de erboven gelegen appartementen. Overlast overdag was hierdoor helaas niet meer terug te brengen dan we gedaan hebben. In de aankomende periode (januari en februari) worden op het Poldermolenplein de nutsvoorzieningen omgelegd en de appartementen vanuit de nieuwe woningentrees aangesloten op de nieuwe aansluitpunten voor elektra, gas, water, telefoon en glasvezel.

Aan de zijde van het Middenmolenplein zijn inmiddels de nodige voorbereidingen getroffen om vanaf januari te kunnen starten met de binnenwerkzaamheden in de passage en buiten met het omleggen van de nutskabels en -leidingen aan de achterzijde van Albert Heijn.


Geplande werkzaamheden aankomende periode

Bouwdeel A

Buiten op het Poldermolenplein bij bouwdeel A starten vanaf 7 januari aanstaande de nutsbedrijven Stedin, Oasen, KPN en Rekam met het omleggen van de nutskabels en -leidingen. De werkzaamheden aan de elektriciteitskabels, gasleidingen en waterleidingen worden uitgevoerd door de firma Van Voskuilen. De binnenwerkzaamheden aan de waterleidinginstallatie worden verzorgd door de installateur van Bouwbedrijf Pennings. Voor het maken van de nieuwe aansluitpunten voor elektra, gas, water, telefoon en glasvezel van de appartementen zullen de betreffende bewoners door de bovengenoemde bedrijven nog vooraf schriftelijk worden geïnformeerd. Hierbij wordt per bewoner een afspraak gemaakt over de dag en het tijdstip waarop de af- en aankoppelingen gaan plaatsvinden.

De verwachting is dat de bovengenoemde werkzaamheden eind februari zijn afgerond, afhankelijk van de weersomstandigheden. Op dat moment zijn dan ook de woningentrees en nieuwe expeditie van Kruidvat gereed. Op afbeelding 1 kunt u zien hoe het (bouw)terrein eruit ziet tijdens het omleggen van de nutskabels en -leidingen.

Bouwdeel C

Binnen op het plein bij bouwdeel C wordt een nieuwe passagekap gemaakt, zoals toegelicht in de 1e nieuwsbrief die we naar u hebben gestuurd. Afgelopen november is het plafond verwijderd en vanaf 7 januari aanstaande zullen we daadwerkelijk starten met de werkzaamheden, beginnend met het omleggen van diverse kabels en leidingen onder het plafond zodat hier nieuwe stalen liggers kunnen worden aangebracht. Deze werkzaamheden zijn eind januari afgerond, waarna de bestaande lichtkoepels worden dichtgelegd. Tijdens deze werkzaamheden is het plein normaal bereikbaar voor consumenten, waarbij de werkgebieden gedegen worden afgeschermd met hekken.

Vanaf begin februari starten we met het bovendakse gedeelte van de nieuwe passagekap. Onder de nieuwe kap wordt middels een steiger en houten schotten een afgesloten werkgebied gemaakt,met rondom nog ruime loopzones voor het winkelend publiek. Hoe dit eruit komt te zien, ziet u op afbeelding 2. De verwachting is dat de werkzaakheden aan de kap eind maart zijn afgerond.

Aan de achterzijde van Albert Heijn worden in januari en februari alle kabels en leidingen omgelegd, zodat daarna ook aan die zijde de winkel kan worden uitgebreid. Hierbij dient ook de wijktrafo te worden verplaatst. Tijdens deze periode zal een tijdelijke aggregaat aanwezig zijn. De momenten van af- en aankoppelingen van de trafo zullen waar nodig door Stedin/Van Voskuilen worden gecommuniceerd met betreffende winkelhuurders. De verwachting is dat de werkzaamheden van de nutsbedrijven eind februari zijn afgerond, mits de weersomstandigheden gunstig zijn.


Werktijden

De bouwwerkzaamheden vinden plaats op werkdagen (maandag t/m vrijdag) van 7.00 tot maximaal 19.00 uur. Indien er overlastgevende werkzaamheden buiten deze werktijden dienen te worden uitgevoerd zullen de direct betrokkenen hierover worden geïnformeerd.


Contact

Heeft u vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van deze nieuwbrief of bent u anderszins op zoek naar informatie over het project, kunt u contact opnemen met Huub van Grunsven van Bouwbedrijf Pennings bv via huub.van.grunsven@bouwbedrijfpennings.nl of telefoonnummer  073 - 523 44 00.

Ervaart u onverhoopt onaanvaardbare overlast of heeft u vragen over de uitvoering dan kunt u ook rechtstreeks contact opnemen met de uitvoerder Toine Maas door even binnen te lopen bij het bouwkantoor in het voormalig bankkantoor (Poldermolenplein 2). Daarnaast is Toine ook bereikbaar via toine.maas@bouwbedrijfpennings.nl of telefoonnummer  073 - 523 44 00. Dit telefoonnummer is 24-uur per dag bereikbaar voor noodgevallen.